• s2
  • s8
  • s9
  • s3
THÉP ỐNG HỘP KẼM
THÉP ỐNG HỘP KẼM

THÉP ỐNG HỘP KẼM


Mã sản phẩm :  

Giá bán :  

Bảo hành :  

Quý khách có nhu cầu về sắt thép xây dựng, tôn, xà gồ, thép hộp, thép hình... đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ... để nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP PHI KẼM 

ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH : 0866.831.856 -DĐ: 0918.076.678 (Mr.Hưng)

STT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
1 PHI 21 0.9 CÂY 34.500
2   1.20 CÂY 45.700
2   1.40 CÂY 59.500
3   1.50 CÂY
5   1.60 CÂY
6   2.00 CÂY 119.000
7   2.20 CÂY 155.000
8 PHI 27 1.20 CÂY 59.500
9   1.40 CÂY 76.000
10   1.80 CÂY 96.500
11   2.00 CÂY 150.000
12   2.20 CÂY 197.000
13   2.70 CÂY 238.500
14 PHI 34 1.20 CÂY 76.000
15  

1.40

CÂY 95,000
16   1.50 CÂY
17   1.80 CÂY 117.500
18   2.00 CÂY 140.000
19   2.20 CÂY 249.000
20 PHI 42 1.20 CÂY 95.000
21   1.40 CÂY 120.000
22   1.50 CÂY
23   1.80 CÂY 149.800
24   2.00 CÂY 179.000
25   2.20 CÂY 318.500
27 PHI 49 1.20 CÂY 111.600
28   1.40 CÂY 139.000
29   1.50 CÂY
30   1.80 CÂY 178.000
31   2.00 CÂY 348.000
32   2.20 CÂY 366.000
33 PHI 60 1.20 CÂY 135.500
34   1.40 CÂY 171.500
34   1.50 CÂY
35   1.80 CÂY 218.700
36   2.00 CÂY 272.000
37   2.20 CÂY 448.500
38   2.70 CÂY 552.000
39 PHI 76 1.20 CÂY 171.500
40   1.40 CÂY 261.500
41   1.50 CÂY
42   1.80 CÂY 281.000
43   2.00 CÂY 336.000
44   2.40 CÂY 517.500
45 PHI 90 1.40 CÂY 262.000
46   1.50 CÂY
47   1.80 CÂY 334.000
48   2.00 CÂY 406.000
49   2.40 CÂY 609.500
50   3.20 CÂY 959.500
51 PHI 114 1.40 CÂY 331.000
52   1.80 CÂY 427.000
53   2.00 CÂY 556.000
54   2.50 CÂY 979.000

Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).

Báo giá trên áp dụng từ ngày 01.08.2015 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT.

 

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP PHI ĐEN

ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH : 0866.831.856 -DĐ: 0918.076.678 (Mr.Hưng)

 

STT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
1 PHI 21 1.00 CÂY 44.500
2   1.20 CÂY 49.500
3   1.40 CÂY 61.500
4   1.80 CÂY 76.000
5 PHI 27 1.00 CÂY 57.500
6   1.20 CÂY 63.000
7   1.40 CÂY 77.500
8   1.80 CÂY 98.500
9 PHI 34 1.00 CÂY 73.000
10   1.20 CÂY 78.500
11   1.40 CÂY 98.500
12   1.80 CÂY 123.500
13 PHI 42 1.00 CÂY 92.500
14   1.20 CÂY 101.000
15   1.40 CÂY 121.500
16   1.80 CÂY 156.000
17 PHI 49 1.20 CÂY 117.500
18   1.40 CÂY 143.000
19   1.80 CÂY 177.500
20 PHI 60 1.20 CÂY 146.500
21   1.40 CÂY 175.500
22   1.80 CÂY 221.000
23   2.00 CÂY 269.000
24   2.50 CÂY 330.000
25 PHI 76 1.20 CÂY 186.000
26   1.40 CÂY 224.500
27   1.80 CÂY 288.000
28   2.00 CÂY 342.000
29   2.50 CÂY 408.000
30 PHI 90 1.20 CÂY 243.500
31   1.40 CÂY 270.000
32   1.80 CÂY 343.500
33   3.00 CÂY 636.000
34 PHI 114 1.40 CÂY 366.000
35   1.80 CÂY 468.000
36   2.50 CÂY 637.500

Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá. 

Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).

Báo giá trên áp dụng từ ngày 01.08.2015 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT

        MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 0866.831.856 – 0918.076.678 (Mr.Hưng)

Sản phẩm liên quan